Фасадна скелетна система тип Н

Монтажът на фасадната скелетна система тип H е бърз и лесен. Състои се от стандартни елементи. Използвайки модули като 1 Н крак, 1 брой хоризонтален прав прът и 2 броя напречни  пръта образува система на площ от 5m². Като спомагателни елементи на тази модулна система се използват долни регулиращи лостове, стоманени платна за ходене върху тях, стълби с площадки или вертикални за изкачване системи за подкрепване към стената със скоби. Стандартната системата на H тип скеле се състои от табла произведена от тръби с размери 42 х 2.5 мм които са сертифицирани по TSE   и свързващи ги хоризонтално и диагонално тръби с размери 27 * 2.5 мм, които също са сертифицирани по TSE. За монтиране на скелето под отвес се използват долни регулиращи лостове. Системата за скелето се фиксира към фасадата на сградата посредством свързващ апарат. Производството на скелето в предприятието ни се извършва чрез автоматизирана подгазова заварка като след това се нанасят 2 слоя рапидна боя.

Насочена към безопасността и удовлетворението на клиентите; тази система е разработена като фасадно скеле тип "H", с много висока степен на безопасност.

Осигурява безопасна работа при условие че е инсталирана със стандартни компоненти.

Това е полезна, надеждна и новаторска система за скеле която доставяме на вътрешния и на задграничните пазари.