Защитно фасадно скеле

Основните елементи на безопасното скеле са началният крак, хоризонталните и диагонални връзки, пешеходната площадка, вътрешната стълба на скелето, парапетите и стенните свързващи елементи. Основният принцип на системата е фактът че на всеки етаж се намират хоризонтални връзки от по 50 и 100 см, всеки етаж е снабден с дву редова площадка и стълба за осъществяване на прехода между етажите. За регулиране на долната част се използват долни регулиращи елементи.

Системата за безопасно скеле е система за скеле която осигурява максимална безопасност на работниците по време на изграждането на високи, външни фасади.

Безопасната скелетна система съдържа табла произведена от тръби с размери 48*3 мм които са сертифицирани по TSE   и

тръби които ги свързват хоризонтално и диагонално с размери 34*2,5 мм които също са сертифицирани по TSE, от стоманена заготовка чиято дебелина на стената е увеличена и стълбищна площадка, страничен парапет, стъпало, крак за започване на монтажа и долни регулиращи лостове.

За монтиране на скелетната система с отвес с нужно задължително използване на долните регулиращи лостове. Монтажа на скелето се осъществява чрез инсталирането подред на скелетните панели и стоманените греди.
 
Системата за скелето се фиксира на стената посредством апарат за връзка. При предварителна поръчка монтажа и демонтажа на безопасната скелетна системата може да се извърши от страна на Халас скеле в съответствие с вашия проект.

Системата за скеле се фиксира на стената където се осъществява дейността посредством свързващ апарат.

Производството на скелето в предприятието ни се извършва чрез автоматизирана подгазова заварка като след това се нанасят 2 слоя рапидна боя..

По желание може да се осъществи и поцинковането му.

*Задължително е дизайна, монтажа и демонтажа на скелето да се извършат от страна на лица специалисти.
*Нужно е да се планира и приложи безопасна система за работа включваща и предпазната екипировка срещу падане.
* Нужно е всички скелета да се свържат безопасно за фасадата и да се подкрепят.
* Нужно е измененията да се осъществят непременно от страна на специалисти.
* Не трябва да се работи на платформи които не са напълно инсталирани.
* Не трябва скелето да се товари над капацитета си. Трябва да сте сигурни, че може да носи товарите, които са поставени върху него.
* Бъдете уверени, че съществуват подходящи за достигане до работната зона стълба и стъпки.
* Нужно е скелетата да се проверяват на редовни интервали и да се коригират при установяване на евентуална нередност.