Cup-Lock Скеле

Скелето Cup-Lock се състои от табло на скелето, кръстосана връзка и платформа за дейност. Достъпът до работната площадка се осъществява чрез стълби намиращи се в скелето или окачена стълба (моряшка стълба). Проектират се с различни размери в зависимост от проекта. Вертикалната част на скелето Cup-Lock се състои  от тръби с размери 48*3 мм които са сертифицирани по TSE   и хоризонтални свързващи елементи с размери 48*2,5  мм които също са сертифицирани по TSE. Точковите връзки на системата се състоят от долна чаша, горна чаша и бадем. Системата за скелето се фиксира към фасадата на сградата посредством свързващ апарат. Производството на скелето в предприятието ни се извършва чрез автоматизирана подгазова заварка като след това се нанасят 2 слоя рапидна боя..

Скелето тип Cup-Lock се използва най вече като кофражно скеле и притежава максимален капацитет на товароносимост. Притежава способност за монтаж под различни ъгли при реставрация който се използва при вътрешната и външна част на овални сгради. По практично и лесно е за използване в сравнение с фланшните скелета.