Скеле с мобилни колела

Системата на скелето с мобилни колела се състои по стандарт от табла произведена от тръби с размери 42 х 2.5 мм които са сертифицирани по TSE   и тръби които ги свързват хоризонтално и диагонално с размери 27 * 2.5 мм които също са сертифицирани по TSE. За достъп до платформата персоналът използва окачена стълба.Производството на скелето в предприятието ни се извършва чрез автоматизирана подгазова заварка като след това се нанасят 2 слоя рапидна боя.