Кофражна скелетна система тип Н с втулка

Скелетните системи тип кула с втулка

се монтират като частите им много лесно влизат една в друга без да се налага използване на допълнителен апарат (като клин, щифт, чаша и т.н. ) и следователно без каквото и да е чукане. Системата кула позволява хоризонтална връзка на всеки 50 см и не се налага използване на помощна стълба по време на нейното монтиране. Кофражната скелетна система с втулка се монтира под формата на самостоятелни кули. Ако се налага промяна на мястото на монтираните кули с кранове, то тогава е нужно навсякъде да се използват напречни части.   Ако не се налага промяна на мястото на монтираните кули с кранове, то тогава не е нужно кулите да се свързват помежду си с  напречни части. Само при много високи кули е нужно до определено място да се използват напречните връзки.

Кофражна скелетна система с втулка се монтира с размери 100×100 см и 120×120 см и се прилага на всякакви места с максимална височина от 12м. Ако за основа се използва дървена греда H20 , то тогава е нужно да се изберат кули с размери 120×120 см, а при условие че се използват дървени греди с размер 10/10см, то тогава да се предпочетат кули с размер 100x100см;

1 - Долен регулиращ лост
2-  Горна и долна квадратна рамка
3- КРАЙНА РАМКА НА Н
4- РАМКА H
5- НАПРЕЧЕН (диагонал)
6- ГОРЕН РЕГУЛИРАЩ ЛОСТ

Крайна рамка Н се използва под горните регулиращи лостове когато не се използва горната квадратна рамка. Основните вертикални тръби използвани в системата са произведени от индустриални тръби с размер Ø 48/3 mm, хоризонталните междинни елементи от профил с размери 40 x 60 x 2 mm, диагоналните  елементи от индустриални тръби с размер Ø 34 / 2,5 mm, регулиращите лостове от индустриални тръби с размер Ø 40/4 mm, четирипосочната главина от ламарина с дебелина 8 мм.