Телескопичен стълб

Телескопичният стълб (стълба) е произведен според няколко напречни сечения и различни работни височини. На високо ниво са капацитет му на лесно ползване, продължителния срок на ползване и точността му. Много икономична е възможността му на многократно ползване. Вътрешните тръби са с размери 48-2,5 мм, външните тръби: 60-2,5 мм, фините тунингови винтове са със сечение 60-3 мм.

Телескопичните диги (пилони) които ще се използват под кофраж на бетон по висок от 400 см трябва да бъдат свързани помежду си. За предотвратяване на евентуалното огъване,  гъвкавите фланци които са добавени към вътрешната или външната тръба се монтират един към друг използвайки хоризонтални елементи.