H Tipi Kovanlı Kalıp İskelesi

Kovanlı Kule Tipi Taşıyıcı İskele sistemleri herhangi bir bağlantı aparatına (kama, pim, fincan vs.) ve dolayısıyla çekiçlemeye hiç gerek kalmadan birbirine şaşırtmalı ve geçmeli olarak en kolay bir biçimde zahmetsizce kurulur. Kule sistemi yapısı itibari ile her 50 cm de bir yatay bağlantı imkanı sağladığı için kurulum esnasında kuruluma yardımcı merdiven kullanılmasına da gerek yoktur. Kovanlı kule iskele sistemi birbirinden bağımsız kuleler seklinde kurulmaktadır. Eğer oluşturulan kulelerin kule vinçlerle yer değiştirilmesi gerekiyorsa komple çapraz elemanlar kullanılmalıdır. Eğer yer değiştirilmesi gerekmiyorsa kuleler kendi içerisinde her zaman çapraz elemanlarla bağlanmak durumda da değildir, ancak çok yüksek mesafelerde alttan ve üstten belli mesafelere kadar çapraz elemanlar kullanılmalıdır.

Kovanlı kule iskele sistemi zeminde 100×100 cm ve 120×120 cm seklinde oluşturulur ve max. 12m yüksekliğe kadar istenilen her yüksekliğe uyum sağlar. Ana taşıyıcı olarak eger, H20 Ahşap Kiriş kullanılıyorsa 120×120 cm kuleler, eğer 10/10cm ahşaplar kullanılıyorsa 100x100cm kuleler tercih edilmelidir. Kovanlı kule iskele sistemi max. 6 adet farklı elemandan oluşmaktadır ;

1- Alt Ayar Mili
2- ALT ve ÜST KARE ÇERÇEVE
3- H BİTİŞ ÇERÇEVESİ
4- H ÇERÇEVE
5- ÇAPRAZ ( Diagonal )
6- ÜST AYAR MİLİ
H Bitiş Çerçevesi, Üst Kare Çerçevenin kullanılmadığı durumlarda üst ayar millerinin altlarında kullanılır. Sistemde kullanılan ana dikey borular Ø 48 / 3mm sanayi borularından, yatay ara parçalar 40 x 60 x 2mm Profilden, Çapraz elemanlar Ø 34 / 2,5mm sanayi borularından, Ayar milleri Ø 40 / 4mm sanayi borularından ve Dört yollu baslık 8mm saçtan üretilmektedir.